מאזניים אנליטיים וחצי-אנליטיים

מאזניים אלקטרוניים מהירים, מדויקים ואמינים.

קיימים דגמים אנליטיים וחצי- אנליטיים.