סיר חימום לאביק עגול

סיר חימום לאביק עגול עם בוחש מגנטי דגיטלי