דסיקטורים

ואקום עם פלטה חרסינה

דסיקטור
פלטה חרסינה