מעבר מגדיל

013.202.01

מעבר נקבה 14 זכר 19


013.202.02

מעבר נקבה 14 זכר 24


013.202.03

מעבר נקבה 14 זכר 29


013.202.04

מעבר נקבה 19 זכר 24


013.202.05

מעבר נקבה 19 זכר 29


013.202.10

מעבר נקבה 24 זכר 29


013.202.11

מעבר נקבה 24 זכר 34