כוסות פיירקס עם ידית

עם ידית


כוסות פיירקס עם ידית