כוסות שקילה

דגם נמוך

C16600-40X30
דגם נמוך 40 מ"מ / גובה 30 מ"מ
3.60 $
C16600-50X30
דגם נמוך 50 מ"מ / גובה 30 מ"מ
3.70 $
C16600-60X40
דגם נמוך 60 מ"מ / גובה 40 מ"מ
5.00 $
C16600-70X40
דגם נמוך 70 מ"מ / גובה 40 מ"מ
5.90 $